FOD and Habitat management op vliegvelden

De meest effectieve manier om te voorkomen dat grasvelden op luchthavens zich gaan ontwikkelen tot leefgebieden voor dieren is een goed gras-management. Over de hele wereld bevinden zich rond vliegvelden grote terreinen met grasland, met elk hun specifieke problemen, maar ze hebben één gemeenschappelijk probleem en dat is met overlast van de dieren die er leven en het FOD dat er zich verzameld. De grasgebieden zijn een uitstekend leefgebied voor in het wild levende dieren zoals konijnen, hazen, vossen en reeën. Vogels zoals ganzen, meeuwen, watervogels, spreeuwen, kieviten, plevieren en duiven voelen zich er thuis en vinden er alles om te overleven. Door de ideale hoogte van het gras te bepalen kun je dit beinvloeden en een leefgebied minder aantrekkelijk maken voor insecten, zoogdieren en vogels. Er zijn luchthavens met een ‘Tall’ en een ‘Short’ grass-policy met beide hun voor en nadelen. Alle graszones binnen de luchthaven, inclusief de grasgebieden die grenzen aan start- en landingsbanen, moeten worden opgenomen in het grasonderhoudsbeleid.

Tall grass policy:

Lang, dicht gras maakt het moeilijker om voedsel zoals wormen en insecten te vinden, misschien nog belangrijker, langer gras belemmerd het gezichtsvermogen van vogels en zij kunnen veel moeilijke potentiële roofdieren detecteren en het maakt het moeilijker voor ze om weg te vliegen. De nadelen van hoger gras zijn weer dat het grotere dieren aantrekt zoals hazen, konijnen en die trekken op hun beurt weer grotere roofvogels aan. Ook trekt het tijdens migratie in lente en herfst grotere vogels aan die zich er thuis voelen. Bloeiende zaadkoppen in hoog gras trekken ook veel vogels aan. Lang grasonderhoud vereist gedurende het hele jaar onderhoud.

Short grass policy:

Afhankelijk van de vogelsoorten en zoogdieren die inheems zijn in het gebied en welke gassoort(en) er groeien, wordt het gras kort gehouden. Sommige van deze vogelsoorten kunnen niet overleven als het gras zeer kort wordt gemaaid. Een nadeel van kort grasbeleid is dat het de meer risicovolle vogelsoorten aantrekt.

TRILO ontwerpt en produceert hoogwaardige machines die oplossingen bieden voor een effectief gras-, FOD- en habitatbeheer op luchthavens. Met TRILO-machines kunt u in één werkgang maaien en verzamelen, waarbij FOD dat aanwezig is, gelijktijdig wordt verzameld. FOD- en Habitatbeheer met TRILO-machines helpt u om de veiligheid op de luchthaven te vergroten en de risico’s van ‘Bird and wildlife strikes’ te minimaliseren. TRILO-machines zijn eenvoudig te bedienen door één man en blijven goed functioneren onder de meest extreme weersomstandigheden zelfs tijdens zware regenval.

 

•  Maaien en verzamelen in één werkgang FOD wordt gelijk meeverzameld.
•  Verwijderd leefomgeving en voedselbron voor insecten, zoogdieren en vogels.
•  Sneller en efficiënt werken beperkt het afsluiting van de start- en landingsbanen.
•  Verlaag hoge kosten aan reparaties veroorzaakt door FOD en grasopname door straalmotoren.
•  Voorkom wateroverlast door verstopte roosters en afvoeren.
•  Minimaliseer de kansen op ‘Bird and Wildlife Strikes’.
•  TRILO-machines zijn door één man te bedienen.

Download een brochure

 

Bekijk alle TRILO-machines voor Airside FOD and Habitat Management

TRILO - Vanmac BV © 2020