Met grote trots kondigen wij aan dat Trilo de titel 'Smart Industry Ambassadeur' toegewezen heeft gekregen door Smart Industry.

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland op tijd op inspelen door Smart Industry.

Initiatief

Het initiatief tot de Smart Industry Actieagenda komt van:

  • FME
  • TNO
  • Het ministerie van Economische Zaken
  • VNO-NCW
  • Kamer van Koophandel
  • Nederland ICT

Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter team Smart Industry: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen”.

Smart Industry

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big data processing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie en miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de Nederlandse industrie. In navolging van het Duitse programma ‘Industrie 4.0′, is er nu het Nederlandse initiatief ’Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’. Op 7 april 2014 is deze industriële verkenning aangeboden aan premier Rutte tijdens de Hannover Messe.


ACTIEAGENDA