Rubbergranulaat opzuigen van sportvelden met kunstgras

Rubbergranulaat opzuigen van sportvelden met kunstgras is een belangrijke taak voor sportveldbeheerders. De redenen hiervoor zijn divers en verschillen uiteraard per land.

Zo komt er in de noordelijke landen elk winterseizoen veel instrooi (infill) van het kunstgras naast de velden terecht. Tijdens het sneeuwvrij maken wordt het granulaat mee opgeveegd en hoopt zich langs de kanten op. Deze ophopingen van rubbergranulaat verhogen de kans op verspreiding naar plaatsen waar het niet gewenst is.

Bovendien ontsieren de hopen instrooi de aanblik van het sportveld en hinderen ze de spelers.

Maar er is nóg een belangrijke reden voor het verwijderen van rubbergranulaat. En dat is het feit dat het schadelijke effecten kan hebben voor het milieu in de directe omgeving van de sportvelden. Het rubbergranulaat wordt door wind, sportschoenen, etc. in de directe omgeving van het veld verspreid.  Bij regen spoelen er stoffen uit het rubbergranulaat (zeker bij rubbergranulaat gemaakt van autobanden). Deze stoffen komen in de bodem van de sportveldranden en in omliggende sloten terecht. Voor de mens vormt dit geen gevaar, zo is onderzocht (Publicatie van het RIVM). Maar op het milieu kan het wel minder gunstige gevolgen hebben.

Het snel en grondig opruimen van de korrels is dus evident. Met TRILO-zuigunits voorzien van een handloopslang is het net zo simpel als stofzuigen! Eenmaal verzameld kan het granulaat eventueel, na reiniging, hergebruikt worden. TRILO-zuigunits zijn voor meerdere taken inzetbaar, bijvoorbeeld voor het opruimen van zwerfafval of achtergelaten festival-materiaal, of voor het bladruimen in de herfst.  Multifunctioneel inzetbaar!

Meer weten over de mogelijkheden voor het opzuigen van rubbergranulaat op uw sportveld? Neem contact met ons op of  download onze brochure. 

TRILO - Vanmac BV © 2022