Solid waste collection

Het inzamelen van solid waste wordt wereldwijd steeds meer een probleem. Door de toenemende bevolking, veranderende consumptiepatronen, het gebrek aan bewustzijn voor het milieu en inefficiënte afvalbeheermethoden doen zich zowel in stedelijke als landelijke gebieden steeds meer problemen met solid waste voor. En het probleem verergert in rap tempo: grote hoeveelheden afval die zich ophopen in straten, in parken, bij schoolpleinen, op evenemententerreinen, recreatiegebieden, enz. Overheden en gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals zorgen voor een enigszins schoon en net straatbeeld, het beheersen van gezondheidsrisico’s en het voorkomen van schadelijke milieu-effecten door zwerfafval.  Een grondige aanpak en de juiste apparatuur voor het inzamelen van solid waste zijn zeer nuttige ingrediënten om het probleem aan te pakken.

Methoden voor waste management

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om met afval om te gaan. Om er maar een paar te noemen: het storten op vuilnisbelten, vast afval composteren of verbranden. Wat de beste optie is? Dat hangt natuurlijk af van het soort afval en de locale omstandigheden. Maar terugwinning en recycling is een optie die bijna altijd is geïntegreerd in moderne afvalbeheersystemen. Afval en vuilnis bevatten immers materialen die zeer geschikt zijn voor recycling.  Materialen zoals organisch materiaal, plastic, glas, papier, vodden, enz.  De inzameling, transport, terugwinning en veilige verwijdering van afval speelt dus een belangrijke rol in het totale waste management. En TRILO heeft voor deze aanpak een serie zeer nuttige machines ontwikkeld. In verschillende Europese steden maken afvalophaaldiensten al geruime tijd gebruik van TRILO zuigwagens, -containers en andere machines. En met positieve resultaten!

Machines voor het verzamelen van solid waste

Het inzamelen van solid waste vraagt om de juiste uitrusting. Immers, het proces moet snel, efficiënt, veilig en zo eenvoudig mogelijk verlopen.

TRILO machines zijn juist ontwikkeld met al deze uitgangspunten in het achterhoofd. Het totale gamma aan mobiele zuigwagens, -containers, etc.  omvat verschillende types machines, die elk zijn afgestemd op specifieke afvalbehoeften. Sommige specifiek voor werk in stedelijke gebieden, sommige voor moeilijk bereikbare plaatsen, sommige voor grote hoeveelheden afval, andere juist voor kleinere hoeveelheden. Zuigcontainers, puinladers, zuigwagens, blowers, zuigunits, ons gamma biedt het allemaal!  Allemaal machines van hoofwaardige kwaliteit, zeer veelzijdig, met een enorme zuigkracht en met een groot aantal beschikbare opties.

Maak uw keuze uit de onderstaande machines. Heeft u vragen over welke machine specifiek van toepassing is op uw solid waste probleem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

TRILO - Vanmac BV © 2022