Vanmac BV vindt zijn oorsprong in een door Cees van Loen in 1932 opgerichte smederij in Hoogland. Landbouw was toen nog nauwelijks gemechaniseerd wat ook te zien is aan al het handgereedschap op de achtergrond van de foto.

Smederij

Na de oorlog nam de mechanisatie een grote vlucht en naast paarden verschenen er steeds meer tractoren en oogstmachines in het straatbeeld van Hoogland.

De smederij legde zich toe op deze nieuwe trend en bouwde in die tijd onder andere een giertank, wat een compleet nieuwe techniek was voor die tijd. Als tank werd een oude brandstoftank van het leger gebruikt en in plaats van een vacuümpomp werd de aanzuiglucht van de tractormotor gebruikt om de tank vullen.

 Giertank

In 1968 werd op verzoek van een graszodenkweker uit de regio de eerste zuigwagen gebouwd. De zuigwagen werd ingezet om het gemaaide gras van de velden te verwijderen en vormde het startschot van een hele reeks zuigwagens. De medewerking en het vertrouwen van lokale graszodenkwekers hebben een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en verbeteren van de machines.

In de jaren 70 werd het bouwen en vermarkten van de zuigwagen steeds professioneler aangepakt en moest er een merknaam komen: TRILO. TRILO komt van Trio van Loen, vernoemd naar de drie broers Louis, Cees en Leo van Loen. Ook werden de eerste brochures ontwikkeld.

Trio Van Loen

Sinds de jaren 70 is TRILO ver gekomen. Van een onderdeel van de bedrijfsvoering is het uitgegroeid tot één van de pijlers van het huidige Vanmac BV. Een merk dat continue doorontwikkeld en verbeterd wordt, om u van een zo goed mogelijke machine te voorzien.