Het Trilo leverprogramma met machines voor opruimwerkzaamheden, onderhoud aan de grasmat. Professionele apparatuur voor het maaien, opzuigen en afvoeren van gras, blad en afval.