Verwijderen van een viltlaag uit grasvelden

Door te verticuteren verwijderen we een viltlaag uit grasvelden. In elk grasveld zal na een verloop van tijd een verstikkende laag ontstaan en bevindt zich tussen de grassprieten en de grondlaag. Zo’n viltlaag bestaat uit afgestorven grasresten, mossen maar ook met de wind aangevoerd organisch materiaal. Een viltlaag dunner dan 12 mm is gunstig omdat het gras het koelte biedt aan de kronen van de graswortels en het vormt een veerkrachtig laag die de bodem beschermd bij zwaar gebruik.

Als na verloop van tijd de laag te dik wordt, kunnen water, lucht en kunstmest, de bodem niet meer goed bereiken. Het vermindert daarom ook de doeltreffendheid van bestrijdingsmiddelen en gaan een habitat vormen voor ongedierte. Doordat dat het water niet meer goed door de bodem kan worden opgenomen en in de viltlaag achter blijft, verdampt het sneller en droogt de grond sneller uit.

Why is verti-cutting important?

Verticuteren kan deze problemen helpen voorkomen. Bijna elk grasveld moet ongeveer één keer per jaar ontvilt worden. Ontvilt koel-seizoen gras in de herfst, warm-seizoen typen gras in het vroege voorjaar. Er kan op twee manieren geverticuteerd worden, met TRILO VCU verticuteer-units of met zuigwagens voorzien van een verticuteer-as 

 

Verticuteren met TRILO verticuteer-units
TRILO fabriceert losse verticuteer-units die eenvoudig achter een tractor gekoppeld kunnen worden aan een driepuntshef en worden aangedreven door de aftakas. De verticuteer-units zijn uitgevoerd met vaste stermessen voorzien van 5 punten die zorgen voor een zeer intensieve manier van verticuteren met 5 insnijdingen per omwenteling. De draairichting van de messen is met de rijrichting mee waardoor de grasmat eerst wordt opengesneden en waarna het vilt naar achter wordt uitgesneden. Het voordeel is dat er een schone snede (wond) ontstaat maar ook dat het om minder aandrijfvermogen vraagt en het brandstofverbruik beperkt.

• Eenvoudig te bedienen.
• Vraagt relatief weinig vermogen.
• Werkbreedtes van 1.5 – 2.0 m.
• Geschikt voor categorie 0, I en II.

 

Verticuteren met TRILO-zuigwagens
TRILO-zuigwagens kunt u eenvoudig koppelen achter uw tractor en kunnen voorzien worden van verschillende werk-assen. Met TRILO-zuigwagens voorzien van een verticuteer-as kunt u verticuteren en verzamelen in één werkgang. De verticuteerresten komen door het ronddraaien van de verticuteer-as in de luchtstroom van de zuigmond en worden direct opgezogen en verzameld. De verticuteer-as draait in tegenstelling met de VCU verticuteer-units, tegen de rijrichting in en de messen zijn scharnierend aan de as gemonteerd ‘swingblades’. Een voordeel hierbij is dat een mes kan uitbreken als het een obstakel raakt maar er kan minder diep geverticuteerd worden als met vaste messen.

• In één werkgang verticuteren en verzamelen.
• Aangedreven door aftakas (PTO).
• Werkbreedtes van 1.8 – 3.0 m.
• Door één man te bedienen.

 

 

TRILO - Vanmac BV © 2020